Välkommen till KEM2016

Sveriges största kemkonferens för den samlade räddningstjänsten i Sverige

Välkommen till Sveriges största kemkonferens – Kem 2016 i Helsingborg 9-10 mars. Kemkonferensen riktar sig till kemansvariga och beslutsfattare inom företag och organisationer som hanterar, förvarar eller på något sätt arbetar med kemikalier. Kemkonferensen har anordnats sedan 2001 och arrangeras av Räddningstjänsten Skåne Nordväst, Informationsbolaget, i samverkan med Region Skåne

Kem 2016 riktar sig till målgrupperna kemindustrin, räddningstjänsten, sjukvården, polisen, kommunala beredskapssamordnare, länsstyrelser, statliga myndigheter, sevesoföretagen och säkerhetschefer inom privat och offentlig sektor m.fl.

Årets program kommer bl.a. att innehålla Rapport från cisternbranden i Fredricia i Danmark, Kolmonoxidutsläpp på pizzeria, Olycka med tankvagn med väteperoxid i Göteborg, Räddningsinsats i samband med bilbomb, Kemiska stridsmedel, VMA och SMS-VMA vid utsläpp av farliga ämnen, Nya riktlinjer för cisternbrand och gasflaskor. Vi kommer också att ha MSB:s nya centrala kemcontainer och saneringsenhet på plats i utställningen. Vi kommer också att ha MSB:s nya centrala kemcontainer och saneringsenhet på plats i utställningen. Vi kommer även i år att anordna en tävling i utställningslokalen där du som deltagare har chans att vinna en iPad.

Se föreläsningarna från KEM2016

I år livesänder vi från KEM2016Årets konferens är indelad i följande blockrubriker:

  • Inträffade händelser
  • Samverkan
  • Teknik och taktikutveckling vid keminsatser
  • Hur skyddar vi oss mot kemikalieolyckor i samhället?

KEM2016

Twittra om KEM2016 på #kem2016


Dela KEM 2016 på

© 2016 KEM 2016 | 9-10 mars 2016 Helsingborg